• 977.551.109 | 628.837.948
  • info@escolaescac.cat

Com ho fem

Metodologia de treball

Tots els programes, projectes i activitats que desenvolupem tenen com eix fonamental l’educació i/o la formació i incorporen com factor essencial l’apoderament, com eina per la construcció conscient i responsable dels projectes de futur dels i les joves que atenem.

 

A l’hora d’intervenir educativament procurem facilitar el desenvolupament competencial de l’alumnat, en els diferents àmbits en els que es pot donar,  mitjançant una organització dels ensenyaments innovadora i l’ús de mètodes i estratègies educatives específiques per l’atenció educativa, que contemplen com elements clau l’educació afectiva, les capacitats pròpies i la diversitat com elements d’innovació educativa.

 

Es prioritza l’atenció educativa personalitzada en grups reduïts i flexibles.

 

         Factors característics de la nostra intervenció educativa

  • Educació personalitzada, emprant l’establiment del vincle afectiu com eina pedagògica
  • Intervenció educativa orientada a l’Apoderament mitjançant el desenvolupament competencial
  • Atenció continuada mitjançant l’Acompanyament en la transició a la vida adulta.
  • Orientació Personal, Acadèmica i Laboral al llarg dels diferents processos i moments pels quals l’alumnat transita.
  • Treball en xarxa amb altres serveis, entitats i empreses per oferir una atenció integral de la persona.