• 977.551.109 | 628.837.948
 • info@escolaescac.cat

Prog. de Formació i Inserció (PFI)

Formació Professional – Nivell 1

Els PFI estan adreçats als joves amb 16 anys complerts i 21 com a màxim a l’inici del programa, que estiguin inscrits a la Garantia Juvenil (http://garantiajuvenil.gencat.cat/), que hagin finalitzat  l’educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

La seva finalitat és proporcionar a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu, així com també facilitar l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb més garanties d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

Organització

 1. Mòduls de formació general orientats a l’adquisició de les competències instrumentals.
 2. Mòduls de formació professional per l’adquisició de les competències pròpies del perfil professional.
 3. Pràctiques en alternança en centres de treball.
 4. Tutoria i seguiment de l’alumnat.

Durada

Els PFI tenen una durada d’un curs amb un mínim de 750 hores i un màxim de 1.050 hores.

pfi

Perfil 1: Auxiliar de Soldadura i Construccions Metàl·liques 

Mòduls Professionals:

 • Operacions bàsiques de fabricació.
 • Soldadura i Fusteria Metàl·lica.
 • Fusteria d’alumini i PVC.

Mòduls professionals específics:

 • Equips, procediments i materials emprats en serralleria.

Mòduls professionals comuns a tots els perfils:

 • Formació en centres de treball (FCT).
 • Projecte integrat.
 • Formació bàsica en prevenció de riscos laborals.    

Mòduls de formació general:

 • Estratègies i eines de comunicació.
 • Entorn social i territorial.
 • Estratègies i eines matemàtiques.
 • Incorporació al món profesional.

Temporalització

Octubre – juliol

Durada

1000h (incloent formació en centres de treball).