• 977.551.109 | 628.837.948
  • info@escolaescac.cat

Qui som

Home qui som quadre petit

L’ESCAC és una cooperativa de treball associat d’iniciativa social i sense ànim de lucre, que neix de la voluntat d’un grup de professionals, amb una àmplia experiència en l’àmbit de l’atenció educativa a col·lectius amb especials dificultats, de satisfer en comú la nostra necessitat d’organitzar i desenvolupar l’atenció educativa  a partir de criteris estrictament pedagògics.

Ens definim com una “empresa democràtica amb responsabilitat social”, que té com objecte “dissenyar, gestionar i desenvolupar serveis, programes i projectes educatius, formatius, d’orientació, acompanyament i inserció laboral, dedicant  especial atenció als col·lectius amb dificultats especials d’integració o risc d’exclusió social”.

La nostra és una entitat que es fonamenta en l’experiència, la formació, la professionalitat,  l’esforç propi i la col·laboració de tots els integrants del nostre equip, entès com a CAPITAL HUMÀ, comprometent-nos en la consecució dels objectius dels diferents projectes de la cooperativa, tant des de la perspectiva de la creació de serveis educatius i formatius, com de la seva gestió, generant sinèrgies de creixement compartit, tant personal com col·lectiu.