• 977.551.109 | 628.837.948
  • info@escolaescac.cat

Serveis de Suport

Atenció a les famílies

Considerem prioritari dissenyar estratègies i accions que recolzin i reforcin l’educació a l’entorn familiar i que facilitin la participació de pares i mares en la part del procés educatiu que es desenvolupa des de l’escola.

L’ Acompanyament Familiar esdevé una eina de suport, no tant sols en el context educatiu escolar sinó més enllà d’aquest, oferint assessorament, eines i estratègies a les famílies per d’afrontar la seva responsabilitat educativa amb les màximes garanties.

Aquest servei s’adreça a totes les famílies que tenen els seus fills i filles seguint el procés d’escolarització o formació a l’escola i s’estructura mitjançant accions de tipus grupal i/o d’assessorament especialitzat per unitats familiars concretes.

Atenció Psicològica

Complementa la resposta educativa a les necessitats específiques de l’alumnat i n’afavoreix el creixement personal; també s’orienta a la millora de les expectatives d’èxit escolar, i contribueix a una correcta transició a la vida adulta.

Es tracta d’un servei al qual pot accedir qualsevol alumne/a que participi en els processos educatius i de formació de l’ESCAC.

Programa d’Inserció i Orientació Laboral

Fonamentat en el model d’ocupabilitat per competències, es caracteritza per entendre aquesta última –ocupabilitat- com un element que defineix el posicionament concret de les persones, en determinat moment de la seva vida, per poder accedir a un lloc de feina.

En el marc del procés d’orientació es porten a terme un conjunt d’accions que permeten elaborar un projecte professional a curt i mitjà termini per tal de facilitar la transició a la vida adulta.