• 977.551.109 | 628.837.948
  • info@escolaescac.cat

Acompanyament

Transició a la vida adulta

L’acompanyament ens permet mantenir el vincle més enllà de l’escolarització i dels processos formatius, i garantir el suport continuat a l’alumnat per poder orientar-lo en els nous processos que hagi d’afrontar en el marc del seu projecte de vida.

Es tracta que tinguin a l’ESCAC un referent clar al qual es puguin adreçar per ser orientats sobre possibles dificultats durant la transició a la vida adulta.

Atenem alumnes i exalumnes, sempre que es trobin en la franja d’edat de 16 a 25 anys.